Λ/Φ Γαύδου

Διεύθυνση: Ν. Γαύδος

Τ. Κ. 73001

Τηλ: 28230 43031

Email: gavdos@hcg.gr