Λ/Σ Κισσάμου

Διεύθυνση: Λιμένας Καβονησίου Κίσσαμος

Τ.Κ. 73400

Τηλ: 28220 22024

Email: kissamos@hcg.gr