Λ/Σ Παλαιόχωρας

Διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΕΛΙΝΟΥ

Τ.Κ. 73001

Τηλ: 2823041214

Email: palaioxora@hcg.gr