Λ/Σ Χώρας Σφακίων

Διεύθυνση: ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Κ.: 73011

Τηλ: 2825091292

Email: xsfakion@hcg.gr