Λ/Χ Ρεθύμνου

Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ρέθυμνο

Τ.Κ. 74133

Τηλ: 28310 22276 – 20248

Email: rethimno@hcg.gr