Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Βασίλειος του Ανδρέα

Γεν. Γραμματέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος του Αναστασίου

Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Ταμίας: ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος του Μιχαήλ

Αν. Γεν. Γραμματέας: ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

Μέλος: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος του Στυλιανού

Μέλος: ΠΑΛΑΥΡΑΣ Παναγιώτης του Χρήστου

Αντιπρόσωποι Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος του Αναστασίου

ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Βασίλειος του Ανδρέα

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος του Στυλιανού

ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κυριάκος του Εμμανουήλ

ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ Γεώργιος του Σεβαστιανού