Λ/Φ Γεωργιούπολης

Διεύθυνση: Λιμένας Γεωργιούπολης

Τ.Κ. 73007

Τηλ: 28250 83003

Email: georgioupoli@hcg.gr