- Ανακοινώσεις

Ε.Π.Λ.Σ. Δυτικής Κρήτης: Ερώτημα για την εξαίρεση των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την παροχή υλικής συνδρομής από τις Περιφέρειες

Σύμφωνα με την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης του Ν.4662/2020 άρθρο 54 παρ. 5 (ΦΕΚ Α 27/07-02-2020) δύναται οι Περιφέρειες να επιχορηγούν…

Read More